Oprava vodovodného potruba v Bratislave

Oprava vodovodných potrubí

Je nutná oprava alebo inštalácia vodovodných potrubí ❓ Oprava vodovodného potrubia v dome ❓ Prasknuté vodovodné potrubie ❓ Zamrzli vodovodné truby v zime ❓ VKK Stav s.r.o. ponúka komplexné služby v oblasti kanalizácií už 11 rokov.Oprava a inštalácia vodovodných potrubí (praskliny a rôzne iné poškodenia) od VKK Stav s.r.o. Na pripojenie ventilov, potrubí, čerpadiel a…

Osadenie vodomernej šachty za najlepšiu cenu

Osadenie vodomernej šachty

Potrebujete osadenie a montáž vodomernej šachty na kľúč ❓ VKK Stav s.r.o. ponúka komplexné služby v oblasti kanalizácií už 11 rokov.Osadenie a montáž vodomernej šachty od VKK Stav s.r.o. Pokiaľ ide o verejné služby, často nemyslíme na to, odkiaľ sa objavuje v našich domovoch a budovách voda, a naopak kadiaľ sa použitá voda odvádza do…